Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Kobylí

facebook.com knihazknihovny.cz Magnesia Litera Babička a dědeček do školky Jihomoravský kraj knihovny.cz nejlepsiknihydetem.cz celeceskoctedetem.cz
Návštěv :
Celkem : 23414
Týden : 16
Dnes : 1
podrobnosti

 

Provozní řád internetového pracoviště Místní knihovny Kobylí

  

 • OBRÁZEK : kopie_-_100_3414.jpgInternetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.  

 • Uživatel bez platného čtenářského průkazu může být připojen k internetu 10 minut, návštěvník s platným čtenářským průkazem až 60 minut, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.  

 • Časové limity pro využití internetu lez upravovat podle potřeby a podle možností knihovny.  

 • Návštěvníci musí dbát pokynů knihovnice.  

 • Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače.  

 • Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na disketách.  

 • Není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty a provozovat počítačové hry.  

 • Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.  

 • Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění).  

 • Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.  

 • Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů.  

 • Provozovatel (Místní knihovna Kobylí) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním.  

 • V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.