Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna Kobylí

facebook.com knihazknihovny.cz Magnesia Litera Babička a dědeček do školky Jihomoravský kraj knihovny.cz nejlepsiknihydetem.cz celeceskoctedetem.cz
Návštěv :
Celkem : 23415
Týden : 17
Dnes : 2
podrobnosti

Kdo se může stát uživatelem knihovny?

Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo vyplní přihlášku, předloží doklad totožnosti ke kontrole knihovnici a zaplatí registrační poplatek - viz Ceník. K registraci dětí do 15 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

 

Co všechno si můžu půjčit a na jak dlouhou dobu?

Nabízíme knihy z vlastního fondu knihovny, knihy z výměnného fondu, časopisy. Maximální počet dokumentů, které si lze při návštěvě knihovny půjčit, není určen. Knihy se půjčují na 40 dnů.

Pokud uživatel žádá titul, který naše knihovna nevlastní, může využít meziknihovní výpůjční služby (MVS), kdy mu požadovaný titul vypůjčíme z knihovny, která ho má. V tomto případě určuje výpůjční lhůtu půjčující knihovna. Čtenář zaplatí 50,- Kč za zásilku.

 

Co se stane, když nedodržím výpůjční lhůtu?

Při nedodržení výpůjční lhůty platí čtenář sankční poplatky za upomínky v souladu s ceníkem - viz Ceník, Knihovní řád. Upomínky jsou odesílány písemně poštou, nebo e-mailem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Musím vždy vrátit všechny půjčené dokumenty najednou?

Ne, pokud nejsou Vámi půjčené dokumenty požadovány dalšími čtenáři, mohou Vám být výpůjčky prodlouženy, a to maximálně 2x. Pokud nejsou výpůjčky vráceny po uplynutí této prodloužené výpůjční lhůty, knihovní systém Vám neumožní další půjčování (zablokuje se Váš čtenářský účet).

 

Jakými způsoby mohu požádat o prodloužení výpůjček?

O prodloužení výpůjček lze požádat osobně při návštěvě knihovny, telefonicky, e-mailem, nebo si můžete výpůjčky prodloužit sami přes on-line katalog po vstupu do Vašeho čtenářského konta. Do zobrazeného formuláře je nutné zadat číslo Vašeho čtenářského průkazu a PIN, což je datum Vašeho narození ve formátu RRMMDD (rok, měsíc, den). Pokud nelze prodloužení provést, znamená to, že dokument je žádán dalším čtenářem nebo že už uplynula maximální možná výpůjční lhůta a je nutné dokument neprodleně vrátit.

 

Lze si rezervovat knihu, která je momentálně půjčena?

Ano, o rezervaci je možné požádat osobně, telefonicky, e-mailem nebo opět prostřednictvím Vašeho čtenářského konta. Stačí si v katalogu najít požadovaný titul a zobrazit si jeho katalogizační lístek kliknutím na název titulu. Pod lokacemi exemplářů je tlačítko Rezervuj, které po kliknutí zobrazí formulář pro provedení rezervace. Do zobrazeného formuláře je nutné zadat číslo Vašeho čtenářského průkazu a PIN, což je datum Vašeho narození ve formátu RRMMDD (rok, měsíc, den).Pokud nám sdělíte Vaši e-mailovou adresu, jakmile se rezervovaný dokument vrátí, přijde Vám o tom na e-mail automatická informace.

 

Co je to předupomínka?

Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu je 5 dnů před koncem výpůjční doby zasláno automatické upozornění, že se blíží její konec. Je to pro Vás připomínka, že je nutné půjčené dokumenty do uvedeného termínu vrátit, nebo si je prodloužit. Pokud jste nám svoji e-mailovou adresu dosud nesdělili a máte o tuto službu zájem, stačí tak učinit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Co dělat, když čtenářský průkaz ztratím?

Ztrátu je nutné nahlásit v knihovně, aby mohl být proveden záznam do databáze kvůli možnému zneužití tohoto průkazu. Nový čtenářský průkaz Vám vystavíme za poplatek 10,- Kč.